Usnesení

č. 1 
č. 1k programu 1. schůze (19. ledna 2022) 
č. 2k volbě ověřovatelů stálé komise (19. ledna 2022) 
č. 3k volbě místopředsedů/kyň komise (19. ledna 2022) 
č. 4k termínu a pořadu 2. schůze (19. ledna 2022) 
č. 5k programu 2. schůze (27. ledna 2022) 
č. 6k nominaci (27. ledna 2022) 
č. 7k programu 3. schůze (17. února 2022) 
č. 8k směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (17. února 2022) 
č. 9k programu 4. schůze (17. února 2022) 
č. 10Ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování /kód Rady 6750/21, KOM(2021) 93 v konečném znění/ (23. března 2022) 
č. 11k termínu a pořadu 5. schůze (23. března 2022) 
č. 12k udělení záštity (26. dubna 2022) 
č. 13k termínu a pořadu 6. schůze (1. června 2022) 
č. 14k programu 7. schůze (14. září 2022) 
č. 15k problematice tělesného trestání dětí (14. září 2022) 
č. 16k termínu a pořadu 8. schůze (14. září 2022) 
č. 17k programu 8. schůze (23. listopadu 2022) 
č. 18k výstupům 145. shromáždění IPU konaném v Kigali, Rwanda 11.-15. října 2022 (23. listopadu 2022) 
č. 19k informaci o aktualizaci koncepce rodinné politiky (23. listopadu 2022) 

123
ISP (příhlásit)