Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 2k volbě stálé volební komise (24. listopadu 2021) 
č. 3ke schválení pořadu ustavující schůze rozpočtového výboru (24. listopadu 2021) 
č. 4k volbě předsedy výboru (24. listopadu 2021) 
č. 5k počtu místopředsedů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 6k volbě místopředsedů výboru (24. listopadu 2021) 
č. 7k potvrzení platnosti usnesení, kterými rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny upravil své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2021 (2. až 8. volební období) (24. listopadu 2021) 
č. 8ke schválení návrhu pořadu 2. schůze rozpočtového výboru (24. listopadu 2021) 
č. 9k žádosti Ministerstva práce a sociálních věcí o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (24. listopadu 2021) 
č. 10k žádosti Úřadu pro ochranu osobních údajů o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2021 kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (24. listopadu 2021) 
č. 11k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (sněmovní tisk 51) - projednání ve stavu legislativní nouze (1. prosince 2021) 
č. 12k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 (sněmovní tisk 32) - příprava na 1. čtení (1. prosince 2021) 
č. 13k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2021 (1. prosince 2021) 
č. 14ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2021 (sněmovní tisk 21) (1. prosince 2021) 
č. 15ke Zprávě o měnové politice - podzim 2021 (1. prosince 2021) 
č. 16k určení stálých zpravodajů kapitol státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a základních údajů samostatných kapitol rozpočtu České republiky v 9. volebním období (1. prosince 2021) 
č. 17ke schválení pořadu 3. schůze rozpočtového výboru (1. prosince 2021) 
č. 18k ustavení podvýborů rozpočtového výboru (15. prosince 2021) 
č. 19k volbě předsedů podvýborů rozpočtového výboru (15. prosince 2021) 
č. 20ke schválení pořadu 4. schůze rozpočtového výboru (15. prosince 2021) 

12345>>
ISP (příhlásit)