Usnesení

č. 76k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru (7. února 2019) 
č. 77k Informaci předsedy podvýboru pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby o hodnostech v bezpečnostních sborech (21. února 2019) 
č. 78k přerušení jednání výboru pro bezpečnost (21. února 2019) 
č. 79k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 203. (6. března 2019) 
č. 80k zahraničním služebním cestám výboru pro bezpečnost v roce 2019 (6. března 2019) 
č. 81k vyřazení neprojednaných bodů z pořadu 19. schůze, k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (6. března 2019) 
č. 82jednání „Úniky informací z vyšetřovacích spisů do médií" (21. března 2019) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, (21. března 2019) 
č. 84ke Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení Koncepce boje proti extremismu v roce 2017 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2018 (sněmovní tisk 385). (21. března 2019) 
č. 85k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 281/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (21. března 2019) 
č. 86k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (21. března 2019) 
č. 87k Aktuální informaci ředitele NÚKIB o bezpečnostní situaci v oblasti mobilního telefonování, zejména ve vztahu k problémům, do kterých se dostala společnost Apple a jejich aplikace, které jsou součástí operačního systému iOS. (21. března 2019) 
č. 88k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru a k dalším organizačním záležitostem (21. března 2019) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (4. dubna 2019) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 240. (4. dubna 2019) 
č. 91jednání „Výcvik leteckých záchranářů z řad Horské služby cestou Ministerstva vnitra". (4. dubna 2019) 
č. 92k návrhu termínů a pořadu příštích schůzí výboru a k návrhu přednesenému v bodu „Různé". (4. dubna 2019) 
č. 93k volbě místopředsedy výboru (2. května 2019) 
č. 94k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisky 240/0 až 240/5. (2. května 2019) 
č. 95k návrhu termínů a pořadu příštích schůzí výboru a k bodu „Různé" (2. května 2019) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)