Usnesení

č. 56k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 203). (22. listopadu 2018) 
č. 57k zásahu Policie České republiky před budovami Poslanecké sněmovny v ulicích Sněmovní a Thunovské v Praze 1 dne 11. července 2018 (22. listopadu 2018) 
č. 58k dotacím nestátním neziskovým organizacím v kapitolách 314 (Ministerstvo vnitra) a 336 (Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba) návrhu státního rozpočtu pro rok 2019 (22. listopadu 2018) 
č. 59k obsazení podvýborů působících při výboru pro bezpečnost (22. listopadu 2018) 
č. 60k návrhu termínu příští schůze výboru pro bezpečnost (22. listopadu 2018) 
č. 61k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (21. prosince 2018) 
č. 62k představení nového policejního prezidenta plk. Mgr. Jana Švejdara (10. ledna 2019) 
č. 63k dotacím nestátním neziskovým organizacím v působnosti kapitoly 314 (Ministerstvo vnitra) návrhu státního rozpočtu na rok 2019 (10. ledna 2019) 
č. 64k vyslání členů výboru pro bezpečnost na mezinárodní jednání (10. ledna 2019) 
č. 65k dotacím nestátním neziskovým organizacím v působnosti kapitoly 336 (Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky) státního rozpočtu na rok 2019 (10. ledna 2019) 
č. 66k Informaci ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k vydanému varování (10. ledna 2019) 
č. 67k doplnění podvýborů působících při výboru pro bezpečnost (10. ledna 2019) 
č. 68k návrhu termínu a pořadu příští schůze výboru pro bezpečnost (10. ledna 2019) 
č. 69k návrhu přednesenému v bodu „Různé". (10. ledna 2019) 
č. 70k Informaci ministryně financí a generálního ředitele Celní správy České republiky k nasazení Armády České republiky na žádost Celní správy České republiky (7. února 2019) 
č. 71k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), (7. února 2019) 
č. 72k informaci přednesené místopředsedou výboru Zdeňkem Ondráčkem k věcnému záměru zákona o aktivních zálohách bezpečnostních sborů (7. února 2019) 
č. 73k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (7. února 2019) 
č. 74k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, (7. února 2019) 
č. 75k revokaci usnesení č. 54 ze 14. schůze výboru pro bezpečnost a ke stanovení nových záměrů zahraničních služebních cest výboru pro bezpečnost pro rok 2019 (7. února 2019) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)