Usnesení

č. 20k situaci ve vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů (15. března 2018) 
č. 21k ustanovení stálého člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny do Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu (21. března 2018) 
č. 22k návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 50. (21. března 2018) 
č. 23k informaci ministra vnitra o náboru nových příslušníků k Policii České republiky (21. března 2018) 
č. 24k volbě dalších členů podvýboru pro vězeňství (26. dubna 2018) 
č. 24o neuskutečnění 24. schůze výboru pro bezpečnost (5. června 2019) 
č. 25k návrhu termínů a pořadu příštích schůzí výboru pro bezpečnost (26. dubna 2018) 
č. 26k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 50. (10. května 2018) 
č. 27k informaci o žalobě České republiky proti Evropskému parlamentu a Radě na neplatnost směrnice EP a Rady 2017/853 (10. května 2018) 
č. 28k návrhu termínu a pořadu příštích schůzí výboru pro bezpečnost (10. května 2018) 
č. 29k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017 - kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (7. června 2018) 
č. 30k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017 - kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů (7. června 2018) 
č. 31k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (7. června 2018) 
č. 32k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017 - kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (7. června 2018) 
č. 33k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2017 - kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba České republiky (7. června 2018) 
č. 34k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, (sněmovní tisk č. 112). (7. června 2018) 
č. 35k informaci o přípravě poslaneckého návrhu na novelizaci zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky. (21. června 2018) 
č. 36k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, (sněmovní tisk č. 112). (21. června 2018) 
č. 37k termínu příští schůze výboru (21. června 2018) 
č. 38k informacím ministra vnitra a pověřeného ředitele ÚZSI o početních nesrovnalostech v evidenci a ve zjištěném skutečném stavu zařízení Agáta. (2. srpna 2018) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)