Organizační výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů organizačního výboru (30. listopadu 2017) 
č. 2k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 3k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 4k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (30. listopadu 2017) 
č. 5k návrhu termínu a pořadu 3. schůze Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 6k návrhu termínu a pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 7k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (30. listopadu 2017) 
č. 8k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (30. listopadu 2017) 
č. 9k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (13. prosince 2017) 
č. 10k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (13. prosince 2017) 
č. 11k návrhu týdenního programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (13. prosince 2017) 
č. 12k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru (13. prosince 2017) 
č. 13k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 2018 (13. prosince 2017) 
č. 14k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (13. prosince 2017) 
č. 15k informaci předsedy Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru - k volbě ověřovatele organizačního výboru (13. prosince 2017) 
č. 16k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (13. prosince 2017) 
č. 17k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (4. ledna 2018) 
č. 18k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (4. ledna 2018) 
č. 19k návrhu termínu a pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny (4. ledna 2018) 
č. 20k návrhu termínu a pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny (4. ledna 2018) 

12345>>
ISP (příhlásit)