Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
Usnesení

č. 21ke svolání příští schůze komise (9. června 2016) 
č. 22k Informaci o aktuálním stavu legislativního procesu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (15. září 2016) 
č. 23k Informaci o přípravě mezinárodní konference finančních zpravodajských jednotek EU v Praze (15. září 2016) 
č. 24k Informaci o přípravě transformace odboru FAÚ na samostatný správní úřad s celostátní působností (15. září 2016) 
č. 25ke svolání příští schůze komise (15. září 2016) 
č. 26k Informaci o mezinárodní konferenci finančních zpravodajských jednotek EU (10. listopadu 2016) 
č. 27k Informaci o aktuálním stavu transformace odboru FAÚ na samostatný správní úřad s celostátní působností (10. listopadu 2016) 
č. 28k Informaci o možnostech využití stávajících opatření pro daňovou oblast prostřednictvím novelizace směrnic EU v oblasti přístupu daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (10. listopadu 2016) 
č. 29ke svolání příští schůze komise (10. listopadu 2016) 
č. 30k podrobné Informaci o stavu vzniku Finančního analytického úřadu (12. ledna 2017) 
č. 31ke svolání příští schůze komise (12. ledna 2017) 
č. 32ke Zprávě o činnosti FAÚ za rok 2016 (6. dubna 2017) 
č. 33ke svolání příští schůze komise Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (6. dubna 2017) 
č. 34k Informaci o jednání regionálního setkání finančních zpravodajských jednotek ve Varšavě (25. května 2017) 
č. 35k Aktuálnímu stavu možných legislativních změn zákona č. 253/2008 Sb., (implementace DAC5, návrh 5. AML směrnice Evropské unie) (25. května 2017) 
č. 36k Výroční zprávě za rok 2016 (25. května 2017) 
č. 37ke svolání příští schůze komise Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (25. května 2017) 
č. 38k Informaci o aktuálním stavu příprav hodnocení Moneyvalem (13. července 2017) 
č. 39k Informaci o aktuálním stavu vývoje legislativy v EU (13. července 2017) 
č. 40k Informaci o aktuálních otázkách činnosti FAÚ (13. července 2017) 

123
ISP (příhlásit)