Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (7. května 2014) 
č. 2k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (7. května 2014) 
č. 3k  informaci o stavu příprav programů a jednotného metodického prostředí pro nové programové období 2014 – 2020 a o vývoji jednání s Evropskou komisí k předloženému návrhu Dohody o partnerství (19. června 2014) 
č. 4k  termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (19. června 2014) 
č. 5k problematicenaplňování územní dimenze operačních programů prostřednictvím integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (30. července 2014) 
č. 6k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (30. července 2014) 
č. 7k informaci o stavu vyjednávání programů pro období 2014 – 2020 a informaci o aktuálním stavu čerpání dobíhajícího programového období (7. října 2014) 
č. 8k informaci o koncepci podpory malých podnikatelů, včetně otázky aplikace integrovaného nástroje CLLD v rámci OP Podnikání pro konkurenceschopnost (7. října 2014) 
č. 9k informaci o OP Přeshraniční spolupráce (7. října 2014) 
č. 10k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (7. října 2014) 
č. 12k informaci o aktuální situaci přípravy operačních programů pro období 2014 – 2020 a k zabezpečení následné kontroly čerpání evropských prostředků (3. března 2015) 
č. 13k  uspořádání kulatého stolu k operačním programům pro nové období 2014-2020 (3. března 2015) 
č. 14k informaci o přípravě čerpání a k průběhu vyjednávání programů v rámci Norských fondů (3. března 2015) 
č. 15k  termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (3. března 2015) 
č. 16k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (9. července 2015) 
č. 17k prezentaci Monitorovacího systému MS2014+ (9. července 2015) 
č. 18k termínu a pořadu výjezdní schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (9. července 2015) 
č. 19k informaci o stavu čerpání prostředků programového období 2007 - 2013 (26. listopadu 2015) 
č. 20k aktuální informaci o dosavadním fungování monitorovacího systému MS 2014+ (26. listopadu 2015) 
č. 21k informaci o průběhu 1. kola vyhlášených výzev v programovém období 2014 - 2020 (26. listopadu 2015) 

12




ISP (příhlásit)