Rozpočtový výbor
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Usnesení

č. 1k určení počtu ověřovatelů podvýboru a jejich volbě (7. května 2014) 
č. 2k účasti širší odborné veřejnosti (7. května 2014) 
č. 3k volbě místopředsedy podvýboru (7. května 2014) 
č. 4informaci MF o novele zákona o územních finančních orgánech – redukce počtu pracovišť finančních úřadů (7. května 2014) 
č. 5k návrhu termínu další schůze podvýboru (7. května 2014) 
č. 6k účasti širší odborné veřejnosti (16. července 2014) 
č. 7k určení ověřovatele podvýboru (16. července 2014) 
č. 8k informaci o projektu "Podpora meziobecní spolupráce" - cíle, současný stav a možné perspektivy (16. července 2014) 
č. 9k návrhu termínu další schůze podvýboru (16. července 2014) 
č. 10k účasti širší odborné veřejnosti (15. října 2014) 
č. 12k účasti širší odborné veřejnosti (20. listopadu 2014) 
č. 15k účasti širší odborné veřejnosti (22. dubna 2015) 
č. 16Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 416) (22. dubna 2015) 
č. 20k účasti širší odborné veřejnosti (2. června 2016) 
č. 21k návrhu Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 777) a k návrhu Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 791) (2. června 2016) 
č. 22k volbě místopředsedy podvýboru (2. června 2016) 
č. 23k návrhu termínu a pořadu příští schůze podvýboru (2. června 2016) 
č. 24k účasti širší odborné veřejnosti (19. října 2016) 
č. 25k Informaci ministerstva financí, ministerstva vnitra a ČSÚ o způsobu získávání údajů o počtu obyvatel pro výpočet RUD – přesnost údajů (19. října 2016) 
č. 26k Informaci ministerstva pro místní rozvoj o problematice monitorovacího systému evropských fondů pro rozpočtové období 2014 - 2020 (19. října 2016) 

12
ISP (příhlásit)