Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy Stálé komise (21. ledna 2014) 
č. 2k volbě ověřovatelů Stálé komise (21. ledna 2014) 
č. 3ke schválení svého statutu (21. ledna 2014) 
č. 4ke schválení dokumentu Generální inspekce bezpečnostních sborů s názvem Analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle trestního řádu Generální inspekcí bezpečnostních sborů ze rok 2012 (13. února 2014) 
č. 5ke schválení dokumentu Generální inspekce bezpečnostních sborů s názvem Zpráva o činnosti inspekce za rok 2012 (13. února 2014) 
č. 6k Informaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Ivana BÍLKA o postavení, kompetencích, činnosti a struktuře Generální inspekce bezpečnostních sborů (6. března 2014) 
č. 7k Informaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Ivana BÍLKA o působení Generální inspekce bezpečnostních sborů v kauze Opencard (6. března 2014) 
č. 8k přerušení projednání návrhu na změnu stávajícího Statutu komise (6. března 2014) 
č. 9ke schválení změn svého statutu ze dne 21.1.2014 a nového statutu ze dne 15.4.2014 (15. dubna  2014) 
č. 10k volbě dalšího místopředsedy Stálé komise (15. dubna 2014) 
č. 11k seznámení s výsledky mezinárodní konference na téma zkoušky spolehlivosti (20. května 2014) 
č. 12k informaci o procentuální úspěšnosti případů vyšetřovaných Generální inspekcí bezpečnostních sborů (20. května 2014) 
č. 13k projednání a posouzení podnětu Davida KÁDNERA poukazujícího na činnost Generální inspekce bezpečnostních sborů v případu bývalého policejního presidenta Petra LESSYHO (20. května 2014) 
č. 14k projednání a posouzení postupu Generální inspekce bezpečnostních sborů ve věci jednánívedoucího funkcionáře Krajského ředitelství Policie České republiky Olomouc vůči podřízeným policistům (20. května 2014) 
č. 15k Informaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Ivana BÍLKA o přípravě rozpočtu Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2015 (19. června 2014) 
č. 16k Informaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Ivana BÍLKA o provedených organizačních změnách na Generální inspekce bezpečnostních sborů (19. června 2014) 
č. 17k Informaci předsedy komise k průběhu řešení žádosti související s posílením účinnosti kontrolní činnosti komise (19. června 2014) 
č. 18k Informaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů plk. Ivana BÍLKA k otázkám souvisejících s případem plk. Mgr. Karla KADLECE a k dalším podnětům předložených poslankyní Janou LORENCOVOU (19. června 2014) 
č. 19k informaci policejního presidenta o situaci na Krajském ředitelství Policie České republiky Olomouckého kraje (2. září 2014) 
č. 20k průběžné informaci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů na téma zkoušek spolehlivosti (2. září 2014) 

12345
ISP (příhlásit)