Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
Usnesení

č. 21k informaci ministra vnitra ke kauze údajného úkolování zpravodajských služeb (bod 1) (14. října 2015) 
č. 22Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu BIS za 1. až 3. čtvrtletí 2015 (bod 2) (26. listopadu 2015) 
č. 23Návrh státního rozpočtu kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba na rok 2016 (bod 3) (26. listopadu 2015) 
č. 24Odpovědi předsedy vlády a ministrů k usnesení komise č. 19 odst. II. (bod 4) (26. listopadu 2015) 
č. 25Odpovědi ministrů na žádost komise o zprávu dle usnesení č. 24 (bod 2) (11. února 2016) 
č. 26Návrh usnesení PSP o změně § 14 až 16 zák. č. 153/1994 Sb., o ZS ČR - Různé (bod 4) (11. února 2016) 
č. 27Projednání opakovaného podnětu p. Stanislava Boučka (bod 5 ) (11. února 2016) 
č. 28Návrh závěrečného účtu kapitoly 305 – Bezpečnostní informační služba za rok 2015 (bod 2) (21. dubna 2016) 
č. 29Podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu BIS za 1. čtvrtletí 2016 (bod 3) (21. dubna 2016) 
č. 30Zpráva o činnosti BIS za rok 2015 dle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS (bod 3) (15. září 2016) 
č. 31Podklady dle § 19 odst. 3 písm. b), c), d), e) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS za období 1. červenec 2015 – 30. červen 2016 (bod 4) (15. září 2016) 
č. 32Podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu BIS za 1. pololetí roku 2016 (bod 5) (15. září 2016) 
č. 33Návrh závěrečného účtu kapitoly 305 – Bezpečnostní informační služba za rok 2016 (bod 3) (23. března 2017) 
č. 34Zpráva o činnosti BIS za rok 2016 dle § 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS (bod 2) (14. září 2017) 
č. 35Podklady dle § 19 odst. 3 písm. b), c), d), e) zákona č. 154/1994 Sb., o BIS za období 1. červenec 2016 - 30. červen 2017 (bod 3) (14. září 2017) 
č. 36Podklady pro kontrolu plnění rozpočtu BIS za 1. pololetí roku 2017 (bod 4) (14. září 2017) 

12
ISP (příhlásit)