Zemědělský výbor
Semináře

Přínosy Generelu vodního hospodářství krajiny České republiky a integrovaného systému sledování sucha v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství (24. září 2015) ISP (příhlásit)