Zemědělský výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (5. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise (5. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (5. prosince 2013) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (5. prosince 2013) 
č. 5k termínu a pořadu příští schůze výboru (5. prosince 2013) 
č. 6k Vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/, Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální (11. prosince 2013) 
č. 7k Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 35/ (11. prosince 2013) 
č. 8k vládnímu návrhu zákona o Státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ (11. prosince 2013) 
č. 9k termínu a pořadu příští schůze výboru (11. prosince 2013) 
č. 10k Návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/ (15. ledna 2014) 
č. 11ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/ (15. ledna 2014) 
č. 12ke stanovení bližších pravidel jednání zemědělského výboru (15. ledna 2014) 
č. 13K záměrům zahraničních cest členů výboru v roce 2014 (15. ledna 2014) 
č. 14k termínu a pořadu příští schůze výboru (15. ledna 2014) 
č. 15k nominaci zástupců zemědělského výboru do Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova ČR (15. ledna 2014) 
č. 16k termínu a pořadu 4. schůze zemědělského výboru (6. února 2014) 
č. 17k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ (26. února 2014) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ (26. února 2014) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ (26. února 2014) 
č. 20k záměrům zahraničních cest členů výboru v roce 2014 (26. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)