Organizační výbor
Usnesení

č. 8k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (12. prosince 2013) 
č. 9k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (12. prosince 2013) 
č. 10k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru (12. prosince 2013) 
č. 11k návrhu na zařazení nového bodu do pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny (12. prosince 2013) 
č. 12k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (12. prosince 2013) 
č. 13k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (19. prosince 2013) 
č. 14k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (19. prosince 2013) 
č. 15k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, stanovení počtu členů, volbě členů a předsedy podvýboru (19. prosince 2013) 
č. 16k návrhu rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 2014 (19. prosince 2013) 
č. 17k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 1. pololetí 2014 (19. prosince 2013) 
č. 18k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (19. prosince 2013) 
č. 19k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (21. ledna 2014) 
č. 20k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (21. ledna 2014) 
č. 21k návrhu termínu a pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny (21. ledna 2014) 
č. 22k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (21. ledna 2014) 
č. 23k informaci předsedy Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru - k volbě členů podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (21. ledna 2014) 
č. 24k návrhu termínu a pořadu 5. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (21. ledna 2014) 
č. 25k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (5. února 2014) 
č. 26k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (5. února 2014) 
č. 27k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014 (5. února 2014) 

12345>>
ISP (příhlásit)