Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (4. prosince 2013) 
č. 2k volbě volební komise (4. prosince 2013) 
č. 3k volbě předsedy výboru (4. prosince 2013) 
č. 4k počtu místopředsedů výboru (4. prosince 2013) 
č. 5k volbě místopředsedů výboru (4. prosince 2013) 
č. 6k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobých výdajových rámců na rok 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (4. prosince 2013) 
č. 7ke schválení pořadu 2. schůze rozpočtového výboru (4. prosince 2013) 
č. 8k určení stálých zpravodajů kapitol státního rozpočtu a státního závěrečného účtu a základních údajů samostatných kapitol rozpočtu České republiky v 7. volebním období (4. prosince 2013) 
č. 9ke schválení pořadu ustavující schůze rozpočtového výboru (4. prosince 2013) 
č. 10Zpráva k žádosti o povolení změny závazného ukazatele státního rozpočtu v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (4. prosince 2013) 
č. 11Zpráva k žádosti o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2013 v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti, podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (4. prosince 2013) 
č. 12ke schválení pořadu 3. schůze rozpočtového výboru (4. prosince 2013) 
č. 13k prvému čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (sněmovní tisk 6) a ke způsobu projednání návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 (sněmovní tisk 7) (4. prosince 2013) 
č. 14k neúčasti ministra financí na jednání rozpočtového výboru při přípravě na projednávání 1. čtení státního rozpočtu na rok 2014 (4. prosince 2013) 
č. 15k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 345 - Český statistický úřad (11. prosince 2013) 
č. 16k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 312 - Ministerstvo financí (11. prosince 2013) 
č. 17k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky (11. prosince 2013) 
č. 18k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu, a k návrhu organizačního výboru PS PČR k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu (11. prosince 2013) 
č. 19k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 303 - Senát (11. prosince 2013) 
č. 20k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014, kapitola 396 - Státní dluh (11. prosince 2013) 

12345>>
ISP (příhlásit)