Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro evropské fondy
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů podvýboru pro evropské fondy (2. února 2011) 
č. 2k termínu a pořadu 2. schůze podvýboru pro evropské fondy (2. února 2011) 
č. 3Dosavadní výsledky operačních programů za období 2007 - 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 - Informace o výsledcích jednání "Pátého kohezního fóra" (23. března 2011) 
č. 4k aktuální informaci k Operačnímu programu Životní prostředí (15. června 2011) 
č. 5k aktuální informaci k Operačnímu programu Doprava (15. června 2011) 
č. 6k materiálu Národní rozvojové priority ČR pro budoucí kohezní politiku po roce 2013 (12. července 2011) 
č. 7k Souhrnnému návrhu zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 k Návrhu dalšího postupu přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+ (20. září 2011) 
č. 8k Dosavadním výsledkům a aktuálnímu stavu čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů v gesci MŠMT (7. února 2012) 
č. 9k průběžnému hodnocení čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů za období 2007 - 2013 a ke stavu příprav budoucího programového období (po roce 2013) (13. března 2012) 
č. 10k dosavadním výsledkům a aktuálnímu stavu čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů v gesci MŠMT, MŽP, MD a MPO (7. června 2012) 
č. 11ke stavu příprav budoucího programového období (po roce 2013) (7. června 2012) 
č. 12ke zprávě Evropského účetního dvora - informace k údajnému zkreslování auditů při čerpání evropských dotací (12. června 2012) 
č. 13k dosavadním výsledkům a aktuálnímu stavu čerpání finančních prostředků v rámci operačních programů (26. září 2012) 
č. 14k informaci o aktuálním stavu čerpání a realokacích (11. června 2013) ISP (příhlásit)