Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 13 (18. června 2013)
č. 12 (7. února 2013)

Usnesení

č. 3k zásahu ÚOOZ na půdě Vojenského zpravodajství (18. 6. 2013)
č. 2k volbě ověřovatelů stálé kontrolní komise (27. října 2010)
č. 1k volbě místopředsedy stálé kontrolní komise (27. října 2010)ISP (příhlásit)