Výbor pro životní prostředí
Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 2seminář "Recyklované výrobky na trhu" (25. května 2007)
č. 1 (1. března 2007)

Zápisy z jednání

č. 1 (1. března 2007)
č. 2 (25. května 2007)

Usnesení

č. 2k semináři "recyklované výrobky na trhu" (1. března 2007)
č. 4ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.05/28 Hospodaření s finančními prostředky státu při nakládání s nebezpečnými odpady (2. května 2007)
č. 1žádost o jmenování tajemníka podvýboru (1. března 2007)
č. 8k novele zákona o odpadech č.185/2001 Sb., a o změně některých dalších zákonů (sněmovní tisk č. 277) (6. listopadu 2007)
č. 5k problematice legislativy v oblasti životního prostředí, hospodaření se surovinami a odpady (2. května 2007)ISP (příhlásit)