Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů EU
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 3 (15. května 2007)
č. 1 (21. února 2007)

Zápisy z jednání

č. 3 (15. května 2007)
č. 1 (21. února 2007)

Usnesení

č. 4Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ohledně jednání s Evropskou komisí ze 17. dubna 2007 (15. května 2007)
č. 1Volba ověřovatelů podvýboru (21. února 2007)
č. 3Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj týkající se strukturálních fondů, operačních programů a Politiky územního rozvoje (3. dubna 2007)
č. 2Zpráva Ministerstva pro místní rozvoj týkající se strukturálních fondů a operačních programů (21. února 2007)
č. 6Seminář "Hospodářská a politická soudržnost v návaznosti na NSRR" (15. května 2007)ISP (příhlásit)