Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15 (14. listopadu 2007)
č. 11 (16. a 17. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 7 (29. listopadu 2006)
č. 26 (12. a 13. listopadu 2008)

Usnesení

č. 74k 13. schůzi v výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (24. května 2007)
č. 54Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 82) (11. dubna 2007)
č. 91k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (14. listopadu 2007)
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006)
č. 25k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006)ISP (příhlásit)