Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 15 (14. listopadu 2007)
č. 11 (16. a 17. května 2007)

Zápisy z jednání

č. 1 (13. září 2006)
č. 12 (23. a 24. května 2007)

Usnesení

č. 11ve věci Závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (4. října 2006)
č. 100k návrhu na udělení znaků a vlajek (29. listopadu 2007)
č. 19k podvýboru pro mládež a sport (4. října 2006)
č. 91k návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (14. listopadu 2007)
č. 34ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2005 - 2006 (tisk 50) (15. listopadu 2006)ISP (příhlásit)