Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 46
č. 45

Zápisy z jednání

č. 39
č. 34

Usnesení

č. 326k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci /kód dokumentu 7301/06, KOM(2006) 91 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 322k Žalobám o náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel ES – Zelená kniha /kód dokumentu 5127/06, KOM(2005) 672 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 319k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice ../../ES /kód dokumentu 5163/06, KOM(2005) 683 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 317k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání /kód dokumentu 15983/05, KOM(2005) 646 v konečném znění/ (17. května 2006)
č. 314k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 23. března 2006 /doprojednání/ (25. dubna 2006)ISP (příhlásit)