Výbor pro evropské záležitosti
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 45
č. 42

Zápisy z jednání

č. 46
č. 45

Usnesení

č. 15k návrhu poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) /sněmovní tisk 416/ - doprojednání (16. června 2004)
č. 37k termínu a pořadu příští schůze výboru pro evropské záležitosti (12. října 2004)
č. 41k návrhu rozhodnutí Rady o termínu aplikace směrnice Rady 2003/48/ES z 3. června 2003 o zdaňování příjmů z úspor v podobě výplaty úroků /kód dokumentu 10884/04/ (12. října 2004)
č. 21k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 21. června - 31. srpna 2004 (9. září 2004)
č. 42k návrhu rámcového rozhodnutí o zjednodušení výměny informací a zpráv mezi orgány pro veřejný pořádek členských států Evropské unie týkající se především závažných trestných činů včetně teroristických činů /kód dokumentu 10215/04/ (21. října 2004)ISP (příhlásit)