Stálá komise pro sdělovací prostředky
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 23 (24. ledna 2006)
č. 22 (19. října 2005)

Zápisy z jednání

č. 2
č. 13

Usnesení

č. 30Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 620/ (28. května 2004)
č. 29 (28. května 2004)
č. 27 (28. května 2004)
č. 23k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 275/ (30. ledna 2004)
č. 48Pracovní cesta Stálé komise pro sdělovací prostředky do Francie (24. ledna 2006)ISP (příhlásit)