Petiční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 52
č. 53

Zápisy z jednání

č. 33
č. 32

Usnesení

č. 265Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 11. do 30. 11. 2005 a za období od 1. 12. do 31. 12. 2005 (17. ledna 2006)
č. 295Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (21. dubna 2006)
č. 294Návrh termínu a pořadu příští schůze (21. dubna 2006)
č. 293Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 1. 2006, za období od 1. 2. do 28. 2. 2006 a za období od 1. 3. do 31. 3. 2006 (21. dubna 2006)
č. 292Projednání Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005 (tisk č. 1276) (21. dubna 2006)ISP (příhlásit)