Petiční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16
č. 49

Zápisy z jednání

č. 51
č. 50

Usnesení

č. 198Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 12. do 31. 12. 2004 (8. března 2005)
č. 71Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (10. června 2003)
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (7. srpna 2002)
č. 45Návrh termínu a pořadu příští schůze (28. ledna 2003)
č. 57Projednání vládního návrhu na vydání zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o odpovědnosti mládeže) - tisk č. 210 (22. dubna 2003)ISP (příhlásit)