Rozpočtový výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 60
č. 59

Zápisy z jednání

č. 45 (schůze výboru)
č. 40k návrhu na vznik samostatného výboru pro kontrolu. (z kontextu.), L. Šustr (Nyní je potřebné přijmout tento návrh a komplexní úpravu provést po roce 2006). Byl přijat návrh na přerušení projednávání tohoto bodu (hlasování: +11, -4, 1); přehled hlasování viz příloha zápisu č. 1, str. 2.)

Usnesení

č. 245k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. dubna 2000 (tisk 328) (11. září 2003)
č. 244k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (tisk 402) (11. září 2003)
č. 557ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2005 (20. dubna 2005)
č. 554ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2004 (tisk 926) (20. dubna 2005)
č. 553k návrhu poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníkům národního boje za osvobození (tisk 909) (20. dubna 2005)ISP (příhlásit)