Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 12
č. 11

Zápisy z jednání

č. 35
č. 33

Usnesení

č. 26k volbě členů podvýboru pro mládež (18. září 2002)
č. 169k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 275) (2. června 2004)
č. 168k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon (tisk 499) (2. června 2004)
č. 49k návrhu rozpočtu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie na rok 2003 (21. listopadu 2002)
č. 24k volbě členů podvýboru pro kulturu (18. září 2002)ISP (příhlásit)