Volební výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 26
č. 25

Zápisy z jednání

č. 17
č. 16

Usnesení

č. 31k návrhu pořadu 12. schůze výboru (14. ledna 2004)
č. 85k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu člena Rady Českého rozhlasu Poslaneckou sněmovnou (19. dubna 2006)
č. 81k informaci o došlých návrzích na člena Rady Českého rozhlasu (4. dubna 2006)
č. 76k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (18. ledna 2006)
č. 72k určení zpravodajů výboru k prověření návrhů kandidátů na člena Rady České televize (7. prosince 2005)ISP (příhlásit)