Volební výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 26
č. 25

Zápisy z jednání

č. 25
č. 24

Usnesení

č. 78k návrhu kandidátky na volbu jednoho člena Rady České televize (18. ledna 2006)
č. 76k návrhu postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize Poslaneckou sněmovnou (18. ledna 2006)
č. 25k návrhu kandidátky na volbu 5 členů Rady České televize (15. května 2003)
č. 82k určení zpravodajů výboru k prověření návrhů kandidátů na člena Rady Českého rozhlasu (4. dubna 2006)
č. 73k návrhu pořadu 24. schůze výboru (18. ledna 2006)ISP (příhlásit)