Organizační výbor
Dokumenty

Usnesení

č. 514k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb. Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně, aby bylo upuštěno od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.; II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 30. schůzi Poslanecké sněmovny. (6. dubna 1995)
č. 513k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně, aby bylo upuštěno od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech; II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit (6. dubna 1995)
č. 616k návrhu termínu a pořadu 82. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanoví, že 82. schůze organizačního výboru se bude konat ve středu 13. prosince 1995 v 18.00 hodin s tímto návrhem pořadu: 1. Návrh doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a zahraničních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny 2. Návrh organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení 3. Návrh pravidel při schvalování zahraničních aktivit Poslanecké sněmovny 4. Návrh plánu zahraničních styků delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců 5. Návrh na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců 6. Návrh termínu a pořadu 83. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (6. prosince 1995)
č. 291k návrhu na rozšíření pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny o bod "Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi" Organizační výbor Poslanecké sněmovny rozšiřuje návrh pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny o bod "Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi NORBERT, ZÁSAH a VLNA a případně obdobnými akcemi" (17. února 1994)
č. 270k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů Organizační výbor Poslanecké sněmovny I. souhlasí 1. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednání zásad zákona o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů, a sociálních důchodů, ve výborech Poslanecké sněmovny, 2. s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona, přičemž bude dodržena lhůta 17 dnů; II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tyto návrhy 16. schůzi Poslanecké sněmovny. (27. ledna 1994)ISP (příhlásit)