Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 21 (2. července 2024)
č. 20 (18. června 2024)

Zápisy z jednání

č. 13 (20. června 2023)

Usnesení

č. 39k návrhu termínu příští schůze výboru a k pověření předsedkyně výboru (20. června 2023)
č. 38o zřízení pracovní skupiny ke Kodexu chování poslance a jeho aplikaci (20. června 2023)
č. 37k informaci o průběhu a o výsledcích zahraniční služební cesty do Portugalska uskutečněné ve dnech 23. až 26. května 2023 (20. června 2023)
č. 31k termínu příští schůze výboru a k pověření předsedkyně výboru (6. prosince 2022)
č. 30k zahraniční služební cestě mandátového a imunitního výboru do Portugalska (6. prosince 2022)ISP (příhlásit)