Podvýbor pro regionální školství
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 11účast zvaných hostů umožněna dálkovým připojením (22. září 2020)
č. 10 (25. června 2020)

Zápisy z jednání

č. 7 (14. listopadu 2019)

Usnesení

č. 8k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů (22. září 2020)ISP (příhlásit)