Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 78účast veřejnosti je možná distanční formou (11. května 2021)
č. 77zrušena (20. dubna 2021)

Zápisy z jednání

č. 73 (9. března 2021)
č. 69 (17. února 2021)

Usnesení

č. 242k návrhu poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku /ST 1006/ (28. dubna 2021)
č. 241k návrhu poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /ST 290/ (28. dubna 2021)
č. 240k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 1025/ (28. dubna 2021)
č. 239k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /ST 911/ (28. dubna 2021)
č. 238k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /ST 1205/ (20. dubna 2021)

Semináře

Reflexe státní sociální podpory a pomoci (10. prosince 2019)
Předloha návrhu zákona o sociálních službách (25. září 2019)
Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe (12. června 2019)
Odborné sociální poradenství: současnost a budoucí výzvy (26. února 2019)
Nefunkční společenství vlastníků jednotek: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů (19. března 2019)ISP (příhlásit)