Hospodářský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 60povinnost nosit respirátor nebo roušku (8. září 2021)
č. 59veřejnost v omezené kapacitě (23. června 2021)

Zápisy z jednání

č. 60 (8. září 2021)
č. 59 (23. června 2021)

Usnesení

č. 405k Informaci o podpořeném financování za rok 2020 - sněmovní tisk 1254 (8. září 2021)
č. 404k Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2020 - sněmovní tisk 1253 (8. září 2021)
č. 403k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020 - sněmovní tisk 1257 (8. září 2021)
č. 402k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 912 (23. června 2021)
č. 401k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 1046 (23. června 2021)

Oponentní zprávy

č. 365 (3. února 2021)

Záznamy z jednání

č. 230k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2020 kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (13. listopadu 2019)
č. 176k návrhu poslanců Barbory Kořanové, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 359 (2. května 2019)
č. 167k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 333 (3. dubna 2019)
č. 120k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2019 kapitola 349 - Energetický regulační úřad (21. listopadu 2018)

Semináře

Problematika pokrytí železničních koridorů signálem mobilních radiokomunikačních sítí (12. července 2021)
Máme se bát sítí 5G? (1. července 2020)
NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGIE A NÁVRH NÁRODNÍHO ENERGETICKO-KLIMATICKÉHO PLÁNU (4. dubna 2019)
ROZVOJ UMĚLÉ INTELIGENCE (19. února 2019)
Zimní energetický balíček - závazky a náklady České republiky se zaměřením na OZE (13. prosince 2018)

Konference

Setkání hospodářských výborů Parlamentů zemí V4 (3. a 4. února 2020)
Dostavba nových jaderných zdrojů v ČR (21. února 2019)
Konference - Čistá mobilita v ČR (5. listopadu 2018)
Jak efektivně řešit konec palivového cyklu s menším jaderným programem? (15. října 2018)ISP (příhlásit)