Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 43veřejnosti nepřístupné s výjimkou přizvaných osob (13. května 2021)
č. 42veřejnosti nepřístupné s výjimkou přizvaných osob (5. května 2021)

Zápisy z jednání

č. 40 (24. března 2021)
č. 39 (10. února 2021)

Usnesení

č. 219k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (5. května 2021)
č. 218ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/24 - Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci (5. května 2021)
č. 217ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy LEADER prostřednictvím Programu rozvoje venkova (5. května 2021)
č. 216k návrhu termínu a programu příští schůze výboru (14. dubna 2021)
č. 215ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 19/04 -Podpora protipovodňových opatření (14. dubna 2021)

Záznamy z jednání

č. 59záznam k návrhu rozpočtu kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2019 (8. listopadu 2018)

Semináře

Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (10. dubna 2019)ISP (příhlásit)