Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 55přístupná pouze přizvané veřejnosti (11. května 2021)
č. 54veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (29. dubna 2021)

Zápisy z jednání

č. 54 (29. dubna 2021)
č. 53 (31. března 2021)

Usnesení

č. 536ke Zprávě o činnosti finančního arbitra za rok 2020 -sněmovní tisk 1197 (11. května 2021)
č. 535k Roční zprávě o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020 sněmovní tisk 1183 (11. května 2021)
č. 534k žádosti kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky o schválení rozpočtového opatření, kterým dochází k přesunu prostředků státního rozpočtu ve výši 5 449 106 Kč z kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů) (11. května 2021)
č. 533k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky (11. května 2021)
č. 532k návrhu celkových příjmů a celkových výdajů státního rozpočtu České republiky na rok 2022 kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady (11. května 2021)

Semináře

Daňové výjimky v rámci daňového balíčku - stravenkový paušál (8. září 2020)ISP (příhlásit)