Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 67 (30. září 2020)
č. 66 (16. září 2020)

Usnesení

č. 317k návrhu termínu a pořadu 67. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (16. září 2020)
č. 316k informaci předsedy Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru - k postupu Poslanecké sněmovny při vyřizování dožádání orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu ve věcech týkajících se jednání stálých komisí Poslanecké sněmovny (16. září 2020)
č. 315k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (16. září 2020)
č. 314k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (16. září 2020)
č. 313k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (16. září 2020)ISP (příhlásit)