Zemědělský výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 45 (14. září 2017)
č. 44 (14. června 2017)

Zápisy z jednání

č. 45 (14. září 2017)
č. 44 (14. června 2017)

Usnesení

č. 171ke Zprávě o činnosti pracovní skupiny pro dohled nad dodržováním zákona o významné tržní síle (14. září 2017)
č. 170k Informaci o aktuálním stavu a vývoji šíření nákazy afrického moru prasat v ČR (14. září 2017)
č. 169k informaci ministra zemědělství o kompenzacích škod zemědělcům postižených letošním suchem (14. září 2017)
č. 168k problematice dvojí kvality potravin (14. září 2017)
č. 167k problematice budoucnosti Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 (31. května 2017)

Semináře

Přínosy Generelu vodního hospodářství krajiny České republiky a integrovaného systému sledování sucha v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství (24. září 2015)

Ostatní jednání a akce

Členové zemědělského výboru se zúčastnili zahájení 44. ročníku výstavy Země živitelka 2017 v Českých Budějovicích. (24. srpna 2017)
Pracovní jednání k problematice vyhlášky Ministerstva životního prostředí o ochraně zemědělské půdy před erozí (29. června 2017)
Problematika IPPC – dopady na chovy drůbeže a prasat (14. června 2017)
Panelová diskuse na téma Stav přípravy realizace vinohradnického zákona v praxi, související problémy (13. června 2017)
Členové zemědělského výboru a jeho podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství se zúčastnili medobraní v sídle svazu včelařů v Křemencové ul. na Praze 1. (8. června 2017)ISP (příhlásit)