Rozpočtový výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 60upravená (19., 20. a 21. září 2017)
č. 59 (30. srpna 2017)

Zápisy z jednání

č. 60 (19. až 21. září 2017)
č. 59 (30. srpna 2017)

Usnesení

č. 659ke změně Platového řádu Kanceláře Poslanecké sněmovny (podle zmocnění daného rozpočtovému výboru ustanovením § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny) (říjen 2017)
č. 658k žádosti kapitol o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 396 – Státní dluh a kapitolami 301 – Kancelář prezidenta republiky; 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu; 303 – Senát Parlamentu; 309 – Kancelář veřejného ochránce práv; 381 – Nejvyšší kontrolní úřad a se změnou závazných ukazatelů v těchto kapitolách (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů) (říjen 2017)
č. 669nevyužito (19. září 2017)
č. 668nevyužito (19. září 2017)
č. 663nevyužito (19. září 2017)

Záznamy z jednání

č. 372k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (18. listopadu 2015)
č. 372
č. 287Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 437) – 2. čtení (2. září 2015)

Semináře

Oblast zdanění a jejího vlivu na hospodářstvíupravená (22. června 2015)
Oblast zdanění a jejího vlivu na hospodářství (22. června 2015)
O pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (19. května 2015)
Smart Cities - karty ve městech a dopravě (27. března 2015)
Reforma rozpočtového určení daní – retrospektiva a výhled do budoucnosti (14. dubna 2014)ISP (příhlásit)