Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Kontakty

Sekretariát SKRRP

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Sněmovní 1
118 26 Praha 1 - Malá Strana

Bc. Olga Jirků
tajemnice komise
tel.: 725 800 305
sekretariát volebního a petičního výboru t: 257173242
email: jirkuo@psp.cz
ISP (příhlásit)