Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti

Seminář k vyššímu zastoupení žen v politice a rozhodovacích pozicích (30. 10. 2012)
20. listopadu od 13:00 hod. v místnosti "Státní akta", Sněmovní 4 - pozvánka

ISP (příhlásit)