Akce 7. července 2021

Schůze Poslanecké sněmovny

111. schůze (od 7. července) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, písemné interpelace, ústní interpelace (přerušeno do 14. 9. 2021)
117. schůze (13. srpna 2021) - návrh pořadu schůze (zrušena)


Navigace sekce Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVIDISP (příhlásit)