Usnesení DKCOVID

č. 1k volbě ověřovatelů komise (21. července 2020) 
č. 2k volbě místopředsedy komise (21. července 2020) 
č. 3k volbě místopředsedy komise (3. září 2020) 
č. 4k počtu a struktuře OSVČ (3. září 2020) 
č. 5k odpuštění minimální zálohy zdravotního pojištění pro OSVČ (zákon č. 134/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 6k odpuštění minimální zálohy sociálního pojištění pro OSVČ (zákon č. 134/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 7ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ (zákony č. 159/20 Sb. a 234/20 Sb.) a pro malá s. r. o. (zákon č. 262/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 8k moratoriu na splácení úvěrů (zákon č. 177/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 9k odkladu nájemného, byty (zákon č. 209/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 10k odkladu nájemného, prostory pro podnikání (zákon č. 210/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 11k odpuštění sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem pro firmy do 50 zaměstnanců – Antivirus C (zákon č. 300/20 Sb.), k programům Antivirus A, Antivirus B (3. září 2020) 
č. 12k ošetřovnému COVID pro zaměstnance (zákony 133/20 Sb., 230/20 Sb.) (3. září 2020) 
č. 13k ošetřovnému COVID pro OSVČ (3. září 2020) 
č. 14ke kompenzacím 2021 (30. března 2021) 
č. 15ke kompenzacím 2021 (30. března 2021) 

Navigace sekce Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVIDISP (příhlásit)