Pozvánky na schůze DKCOVID

č. 1 (21. července 2020) 
č. 2 (3. září 2020) 
č. 3 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (8. prosince 2020) 
č. 4 - zrušena (21. ledna 2021) 
č. 5 - veřejnosti nepřístupná s výjim. přizvaných hostů (30. března 2021) 

Navigace sekce Dočasná komise pro hodnocení účinnosti vládní pomoci v rámci COVIDISP (příhlásit)