Akce 1. dubna 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 32 - neveřejná, upravený program (1. dubna 2020) 
Výbor pro životní prostředí
č. 25, veřejnost nepřístupné s výjimkou pozvaných hostů (1. dubna 2020) ISP (příhlásit)