Akce 8. listopadu 2019

Zpráva

35. schůze Poslanecké sněmovny v pátek skončila (8. 11. 2019)
Projednaný pořad 35. schůze je k nahlédnutí zde:Příští jednání Sněmovny bude zahájeno 26. listopadu. Do té doby budou zasedat jednotlivé sněmovní vvýbory a další orgány.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

ZAV - Podvýbor pro styky s krajany
č. 4 (8. listopadu 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

35. schůze (15. října až 8. listopadu 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
36. schůze (25. října až 8. listopadu 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly
37. schůze (1. a 8. listopadu 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly
38. schůze (8. listopadu 2019) - návrh pořadu schůze, stenoprotokoly všechny body schůze byly neprojednatelné a schůze byla ukončena
ISP (příhlásit)