Akce 25. října 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 27 (25. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

36. schůze (25. října až 8. listopadu 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly
ISP (příhlásit)