Akce 23. října 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 47 (23. října 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 50 (23. října 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
č. 8 (23. října 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

35. schůze (15. října až 8. listopadu 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)