Akce 4. října 2019

Zpráva

Konference na téma Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie (4. 10. 2019)


Projev předsedy PS Radka Vondráčka v srbském parlamentu (4. 10. 2019)
Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček ve dnech 2. - 3. října 2019 absolvoval oficiální návštěvu Srbské republiky. Jednal mj. s předsedkyní Národního shromáždění Majou Gojković a pronesl na plénu srbského parlamentu proslov.

Perspektivy evropského rozpočtu (4. 10. 2019)





ISP (příhlásit)