Akce 6. září 2019

Zpráva

Studentské stáže u poslanců (termín přihlášek do 4. října) (6. 9. 2019)


Projev předsedy Sněmovny ke Dni Ústavy SR a 75. výročí SNP (6. 9. 2019)
4. září 2019 se na Velvyslanectví Slovenské republiky konala recepce u příležitosti státního svátku Dne Ústavy SR a 75. výročí Slovenského národního povstání. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček k přítomným pronesl proslov.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Ústavně právní výbor
č. 47 (6. září 2019) ISP (příhlásit)