Akce 11. července 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro sociální politiku
č. 34 (11. července 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 8 (11. července 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 9 (11. července 2019) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 19 (11. července 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 4 (11. července 2019) 
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 6 (11. července 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

33. schůze (9. až 12. července 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)