Akce 10. července 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 42 (10. července 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 47 (10. července 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 9 (10. července 2019) 
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 7 (10. července 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

33. schůze (9. až 12. července 2019) - pořad schůze, stenoprotokoly, písemné interpelace, ústní interpelace
ISP (příhlásit)