Akce 25. června 2019

Zpráva

Slavnostní předání dekretů o udělení znaků a vlajek obcím ČR (25. 6. 2019)


Vernisáž putovní výstavy "Obrázky na útěku" (25. 6. 2019)


Vernisáž putovní výstavy obrazů obyvatel uprchlického tábora na řeckém ostrově Lesbos (25. 6. 2019)


Téměř třicet obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25. 6. 2019)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 26, upravená (25. června 2019) 
Hospodářský výbor
č. 30, upravená (25. června 2019) 
Výbor pro obranu
č. 24, změna termínu (25. června 2019) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 12 (25. června 2019) 
VZ - Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
č. 6 (25. června 2019) 

Semináře

Kulatý stůl k definitivnímu uzavření Dolu Frenštát (25. června 2019) ISP (příhlásit)